Türkçe | English    
 

ANA SAYFA

HAKKIMIZDA

AVUKATLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

KAHVE MOLASI

İLETİŞİM

 
 
 

HABERLER


 

Kahveci Seminer Salonunda Eğitim Faaliyetleri


 
Haberlere Geri Dön
 

KAHVECİ AVUKATLIK SEMİNER SALONUNDA EĞİTİM FAALİYETLERİ

“Hukuk Muhakemeleri Kanununda İstinaf Yargılaması” konulu eğitim Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Güray Erdönmez’in katkılarıyla 25.07.2016 günü 13.30-16.30 saatleri arasında Kahveci Avukatlık Bürosu Seminer Salonunda gerçekleştirilmiştir. Kahveci Avukatlık Bürosu hukuk ekibi ve Kahveci Avukatlık Bürosu müvekkillerinin hukuk müşavirliği kadrosunun katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, 07.11.2015 tarihli 29525 sayılı Resmi Gazete’de 20.07.2016 tarihinde yürürlüğe gireceği ilan edilen Bölge Adliye Mahkemeleri ve bu mahkemelerce 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341-360. Maddeleri kapsamında yürütülecek istinaf yargılamasına ilişkin bilgilendirme yapılmış, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar değerlendirilmiştir. Katkılarından dolayı değerli hocamız Doç.Dr. Güray Erdönmez’e ve tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunarız.


Eğitimde detayları ile incelenen İstinaf Yargılaması’nı siz değerli okurlarımıza şu şekilde özetleyebiliriz;

20.07.2016 tarihi itibariyle göreve başlayan Bölge Adliye Mahkemeleri, bir diğer ifadeyle İstinaf Mahkemeleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere yedi bölgede faaliyet gösterecektir. Bu düzenleme ile ilk derece mahkemelerinin kararlarının denetlenmesinde (Yargıtay dışında) ikinci bir denetim mekanizması daha öngörülmüş olmaktadır. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici 3.maddesi kapsamında, 20.07.2016 tarihi itibariyle İlk Derece Mahkemeleri tarafından verilen, değeri 1.500,00-TL’nin üzerindeki davalar bakımından öncelikle, Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf kanun yoluna başvurulabilecektir. Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından değeri 25.000,00-TL’nin üzerindeki davalar bakımından verilen kararlara karşı ise Yargıtay’da temyiz kanun yoluna başvurulabilecektir. Değeri 25.000,00-TL’yi geçmeyen davalar bakımından ise Bölge Adliye Mahkemeleri’nin kararları kesin olup bu kararlara karşı Yargıtay’da temyiz kanun yoluna başvurulması olanağı bulunmamaktadır.