Türkçe | English     
              

OUR ATTORNEYS


 
Atty. Vehbi KAHVECİ, LL.M. (Founder - Mediator)
Atty. Vehbi KAHVECİ, LL.M. (Kurucu - Arabulucu)

Atty. Arb. Vehbi KAHVECİ 1960 yılında Trabzon'da doğmuştur. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve 1983 yılında Kahveci Avukatlık Bürosu'nu kurmuştur. İstanbul Üniversitesi'nde Ceza Hukuku üzerine yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamış ve avukatlık mesleğini bugüne kadar aralıksız olarak sürdürmüştür. Atty. Arb. Vehbi Kahveci'nin yayınlanmış bir çok makalesi bulunmakta olup ayrıca mesleki alanda pek çok kuruluşta başkanlık ve yöneticilik yapmıştır. Bir dönem İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu Başkanlığı yapmış olup aynı zamanda Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Derneği'nin (FİSIHAD) kurucusu ve başkanıdır. Atty. Arb. Vehbi Kahveci yabancı ve tanınmış markaların Türkiye'deki hak sahipleri ve yetkili distribütörleri tarafından kurulmuş olan Tescilli Markalar Derneği'nin (TMD) bir dönem başkanlığını yapmıştır.

Atty. Arb. Vehbi KAHVECİ kurmuş olduğu Kahveci Avukatlık Bürosunda ağırlıklı olarak Ceza ve Ceza Usul Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Şirket Danışmanlıkları, İdare Hukuku, Vergi Hukuku ve diğer hukuk dallarında çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Yabancı Dil  : Almanca                Baro Sicil No : 12925
Çalışma Alanları
: Ceza ve Ceza Usul Hukuku : Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
: İcra ve İflas Hukuku : Ticaret Hukuku
: Şirketler Hukuku : Şirket Danışmanlıkları
: İdare Hukuku : Vergi Hukuku
 
 
Atty. Eylem AYDIN ÖNER, LL.M. (Partner)
Atty. Eylem AYDIN ÖNER,
LL.M. (Genel Koordinatör)

 

 

Lisans
: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1999
Yüksek Lisans
: Marmara Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2009
Çalışma Alanları
: Ticaret Hukuku : Şirket Danışmanlıkları
: Sözleşmeler Hukuku : İcra ve İflas Hukuku
: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku : İdare ve Vergi Hukuku
 
 
Atty. Dr. Can Yalçın ARMUTCUOĞLU
Av. Can Yalçın ARMUTCUOĞLU, LL.M.

Av. Can Yalçın ARMUTCUOĞLU, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Lisans öğreniminin ardından aynı üniversitenin Özel Hukuk Yüksek Lisans Programını “Adi Ortaklıkta Borçlardan Sorumluluk” başlıklı tezi ile bitirmiş ve Özel Hukuk Doktora Programına kaydolmuştur. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda 2017 yılına kadar araştırma görevlisi olarak çalışmış ve aynı yıl Kahveci Avukatlık Bürosunda danışman olarak görev yapmaya başlamıştır. 2023 yılından bu yana Kahveci Avukatlık Bürosunda Avukat olarak çalışmaktadır. İstanbul Barosu üyesidir. Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Yayınlar

Sosyal Haklar ( Yayına Hazırlayan, Tolga Şirin ile birlikte  ), Tekin Yayınları, 2023

İşyeri Kiralarında Kira Bedelinin Kiracının Elde Ettiği Ciro Üzerinde Belirlenmesi ve Bu Tür Kayıtlar İçeren Kira Sözleşmelerine Özgü Sorunlar ( Yazar, Prof. Dr. Burak ÖZEN ile birlikte), Borçlar Hukukunun Güncel Meseleleri 2023, Aristo Yayınları.

Aile Konutuna Sağlanan Koruma ve Aile Konutu Şerhinin Hukuki Niteliği, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, S. 1-2, 2011, s. 413-436.

İlgi Alanları ve Faaliyet Gösterdiği Proje Konuları :

Borçlar Hukuku

            Proje Finansman Sözleşmeleri 

            Otomotiv Dağıtım Sözleşmeleri

            Teminat Hukuku

            Kira Hukuku

Sermaye Piyasası Hukuku

Kira Sertifikaları ( Sukuk)

            Tahvil İhracı İşlemleri

Eşya Hukuku

            Üst Hakkı Temelli İnşaat İlişkileri

            Taşınmaz Edimine İlişkin Uyuşmazlıklar

Yasal Uyum

            Kişisel Verilerin Korunması

            Elektronik Ticaret    

Atty. Sevim SANATSEVER KURUOĞLU
Atty. Sevim SANATSEVER KURUOĞLU

Atty. Sevim SANATSEVER KURUOĞLU, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2014 yılında Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden, 2015 yılında Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden (çift anadal programı) mezun olmuştur.

Yasal stajına Kahveci Avukatlık Bürosu'nda başlamış ve Hacı Ömer Sabancı Holding'de tamamlamıştır. Mart 2017 yılından itibaren Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde çalışmaya devam etmektedir.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 55639
Sertifikalar
: 14.03.2015 Uluslararası Boyutuyla İş Kazalarında Güncel Sorunlar, Yargılamalar, İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi, Yer: Bahçeşehir Üniversitesi : 11.04.2015 Uluslararası Boyutuyla İş Kazalarında Güncel Sorunlar, Yargılamalar III, İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi, Yer: Bahçeşehir Üniversitesi,

: Hukuk İngilizcesi ve Terminolojisi, İstanbul Barosu, (Sertifikalı 128 Saat) 2013 : 15.12.2014 – 16.12.2015 Bilişim Hukuku Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi,
 
Çalışma Alanları
: Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, İş Hukuku, İcra Hukuku
 
 
Atty. Elif BERK
Atty. Elif BERK

Atty. Elif BERK, 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2020 yılında Türk Alman Üniversitesi'nden mezun olmuştur. 2021 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku programında yüksek lisansa başlamış olup halen devam etmektedir. Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanında çalışmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce, Almanca                   Baro Sicil No : 77417
Sertifikalar
: İstanbul Barosu Marka ve Patent Vekilliği Eğitimi : İstanbul Barosu Hukuk Almancası Eğitimi

: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi, Kişisel Verilerin Korunması Semineri : İstanbul Barosu Spor Hukuku Semineri
 
: Malpraktis Davaları Konulu Lisans Bitirme Tezi : Almanca Dil Yeterlilik Belgesi DSH-2
 
: Bielefeld Üniversitesi Almanca Yaz Okulu Eğitimi :Martin Luther Üniversitesi Ceza Hukuku Eğitimi
: Kişisel Verilerin Korunması Semineri, İstanbul Barosu Spor Hukuku Semineri  
Çalışma Alanları
: Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 
 
Atty. Ayşenur YAHŞİ
Av. Ayşenur YAHŞİ

Av. Ayşenur YAHŞİ, 2020 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'nden mezun oldu. Öğrenciliği esnasında çeşitli hukuk bürolarında staj yaptı. Haziran 2022'den itibaren Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde çalışmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 76843
Çalışma Alanları
: Sözleşmeler Hukuku
 
 
Atty. Şeyda Nur ŞANLI
Av. Şeyda Nur ŞANLI

Av. Şeyda Nur ŞANLI, 1998 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2021 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2022 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans programına başlamıştır. Avukatlık yasal stajını Kahveci Avukatlık Bürosu'nda tamamlamış olup İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 83171
Çalışma Alanları
: İş hukuku, İcra Hukuku, Sözleşmeler Hukuku
 
Atty. Berfin Ceren KILIÇ
Av. Berfin Ceren KILIÇ

Av. Berfin Ceren KILIÇ, 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2021 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde Sigorta Hukuku alanında çalışmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 84515
Sertifikalar
: International Humanitarian Law in Theory and Practice : Children's Human Rights- An Interdisciplinary Introduction

: Feminism and Social Justice
 
Çalışma Alanları
: Sigorta Hukuku
 
 
Atty. M. Yasir ERDEMİREL
Av. M. Yasir ERDEMİREL

Av. M. Yasir ERDEMİREL, 1997 yılında Bursa'da doğmuştur. 2021 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Barosu'na bağlı olarak yasal stajını Kahveci Avukatlık Bürosunda tamamlamış olup, avukat olarak çalışmaya devam etmektedir.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 85197
Çalışma Alanları
: Sigorta Hukuku
 
 
Atty. Ezelsu ABDİK
Av. Ezelsu ABDİK

Aslen Trabzon/Of'lu olan Av. Ezelsu ABDİK 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2016-2017 yıllarında Farabi Talks gönüllülük esaslı eğitim platformunda Genel Kurul Üyeliği yapmıştır. 2017-2019 yıllarında hukuk fakültesinde okurken aynı zamanda Indıtex Grup Zara mağazasında çalışmıştır. 2020 yılında aile şirketi bünyesinde akaryakıt istasyonu müdürlüğü yapmıştır. 2021 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olmuştur. 2021 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünde ikinci lisans eğitimine başlamış olup halen devam etmektedir. 2021 yılında öğrencilik stajına Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde başlayarak yasak stajını da büromuz bünyesinde tamamlamıştır. 2023 yılı itibari ile avukat olarak bünyemizde çalışmaya devam etmektedir.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 86520
Çalışma Alanları
: Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku , Ticaret Hukuku , Dernekler Hukuku , Borçlar Hukuku
 
 
Atty. Şevval ARAS
Av. Şevval ARAS

Av. Şevval ARAS, 1997 yılında İstanbul' da doğmuştur. 2020 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2022 yılı Mart ayında Avukatlık Ruhsatnamesini almıştır. Marmara Üniversitesi' nde Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanında çalışmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 81434
Sertifikalar
: Rekabet Hukuku Meslek İçi Eğitim Semineri (2022) : Tüketici Hukuku Temel Eğitimi (2022)

: İstanbul Barosu Çocuk Hukuku Konulu Eğitim Programı (2023) : Fikri Mülkiyet Hukuku, KVKK, Bilişim Hukuku Temel Eğitimleri (2023)
 
: Patent ve Marka Sınavları Hazırlık Temel Eğitimi – PEM (2023) : Marka Vekilliği Sınavı Hazırlık Eğitimi – TÜRAVAK (2023)
 

 
Çalışma Alanları
: Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 
 
Atty. Serra Ece ÖZTİMUR
Av. Serra Ece ÖZTİMUR

Av. Serra Ece ÖZTİMUR, 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2020 yılında Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2022 yılında Kadir Has Üniversitesi Kamu Hukuku Alanında Yüksek Lisans öğrenimine başlamıştır. 2021 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır. İş Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Ceza Hukuku ve İcra İflas Hukuku ağırlıklı olarak çalışmış olup 2023 yılından itibaren Kahveci Avukatlık Bürosunda Marka Hukuku alanında hizmet vermektedir.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 76865
Sertifikalar
: BTK Akademi KVKK GDPR Eğitimi (2020) : İstanbul Barosu Rekabet Hukuku Eğitimi (2022)

: Tüketici Hukuku Eğitimi (2022) : CMK Meslek İçi Eğitim Semineri (2022)
 
: Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet Konulu Sertifika Programı (2023) : Çocuk Hukuku Konulu Eğitim Programı (2023)
 

 
Çalışma Alanları
: Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 
 
Atty. Esna İrem KURŞUN
Av. Esna İrem KURŞUN

Av. Esna İrem KURŞUN, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde onur derecesi ile tamamlamıştır. Yasal stajını Kahveci Avukatlık Bürosunda tamamlamış olup, avukat olarak çalışmaya devam etmektedir.

Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde başta Şirketler Hukuku olmak üzere Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku ve danışmanlık alanlarında çalışmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 91379
Çalışma Alanları
: Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku, Danışmanlık
 
 
Atty. Begüm TÜRKOĞLU, LL.M.
Av. Begüm TÜRKOĞLU, LL.M.

Av. Begüm TÜRKOĞLU, lisans eğitimini Bahçeşehir Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. 2023 yılında Londra Brunel Üniversitesi "Uluslararası Ticaret Hukuku" yüksek lisans programından mezun olmuştur.

Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde başta Sözleşmeler Hukuku alanında çalışmaktadır. Buna ek olarak; İş Hukuku, Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku'ndan kaynaklı olan uyuşmazlıkların çözümü ve hukuki danışmanlıkların verilmesi alanlarında çalışmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 84135
Çalışma Alanları
: Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku
 
 
Atty. Hadiye Sude ACIKARA
Av. Hadiye Sude ACIKARA

Av. Hadiye Sude ACIKARA, 2000 yılında Isparta'da doğmuştur. 2022 yılında lisans eğitimini Özyeğin Üniversitesi'nden onur derecesi ile mezun olarak tamamlamıştır. 2024 yılı itibariyle Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 90528
Çalışma Alanları
: İş Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra Hukuku
 
 
Atty. Nurcan DOĞAN ÇİÇEK
Av. Nurcan DOĞAN ÇİÇEK

Av. Nurcan DOĞAN ÇİÇEK, 1997 İstanbul'da doğmuş olup lisans eğitimini 2019 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır.

2020 yılında avukatlık ruhsatnamesini alarak özel bir büroda fikri sınai haklar ve ticaret hukuku alanında faaliyet göstermiş ve mesleğini Kahveci Avukatlık Bürosunda devam ettirmektedir.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 73593
Seminerler ve Kurslar
: Rekabet Hukuku Sempozyumu : Uzay Hukuku

: Spor Hukuku
 
Çalışma Alanları
: Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri Sınai Hukuk, Tüketici Hukuku