Türkçe | English     
              

OUR ATTORNEYS
 
Atty. Vehbi KAHVECİ, LL.M. (Founder - Mediator)
Atty. Vehbi KAHVECİ, LL.M. (Kurucu - Arabulucu)

Atty. Arb. Vehbi KAHVECİ 1960 yılında Trabzon'da doğmuştur. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve 1983 yılında Kahveci Avukatlık Bürosu'nu kurmuştur. İstanbul Üniversitesi'nde Ceza Hukuku üzerine yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamış ve avukatlık mesleğini bugüne kadar aralıksız olarak sürdürmüştür. Atty. Arb. Vehbi Kahveci'nin yayınlanmış bir çok makalesi bulunmakta olup ayrıca mesleki alanda pek çok kuruluşta başkanlık ve yöneticilik yapmıştır. Bir dönem İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu Başkanlığı yapmış olup aynı zamanda Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Derneği'nin (FİSIHAD) kurucusu ve başkanıdır. Atty. Arb. Vehbi Kahveci yabancı ve tanınmış markaların Türkiye'deki hak sahipleri ve yetkili distribütörleri tarafından kurulmuş olan Tescilli Markalar Derneği'nin (TMD) bir dönem başkanlığını yapmıştır.

Atty. Arb. Vehbi KAHVECİ kurmuş olduğu Kahveci Avukatlık Bürosunda ağırlıklı olarak Ceza ve Ceza Usul Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Şirket Danışmanlıkları, İdare Hukuku, Vergi Hukuku ve diğer hukuk dallarında çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Yabancı Dil  : Almanca                Baro Sicil No : 12925
Çalışma Alanları
: Ceza ve Ceza Usul Hukuku : Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
: İcra ve İflas Hukuku : Ticaret Hukuku
: Şirketler Hukuku : Şirket Danışmanlıkları
: İdare Hukuku : Vergi Hukuku
 
 
Atty. Eylem AYDIN ÖNER, LL.M. (General Coordinator)
Atty. Eylem AYDIN ÖNER,
LL.M. (Genel Koordinatör)

 

 

Lisans
: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1999
Yüksek Lisans
: Marmara Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2009
Çalışma Alanları
: Ticaret Hukuku : Şirket Danışmanlıkları
: Sözleşmeler Hukuku : İcra ve İflas Hukuku
: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku : İdare ve Vergi Hukuku
 
 
Atty. Sevim SANATSEVER KURUOĞLU
Atty. Sevim SANATSEVER KURUOĞLU

Atty. Sevim SANATSEVER KURUOĞLU, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2014 yılında Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden, 2015 yılında Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden (çift anadal programı) mezun olmuştur.

Yasal stajına Kahveci Avukatlık Bürosu'nda başlamış ve Hacı Ömer Sabancı Holding'de tamamlamıştır. Mart 2017 yılından itibaren Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde çalışmaya devam etmektedir.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 55639
Sertifikalar
: 14.03.2015 Uluslararası Boyutuyla İş Kazalarında Güncel Sorunlar, Yargılamalar, İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi, Yer: Bahçeşehir Üniversitesi : 11.04.2015 Uluslararası Boyutuyla İş Kazalarında Güncel Sorunlar, Yargılamalar III, İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi, Yer: Bahçeşehir Üniversitesi,

: Hukuk İngilizcesi ve Terminolojisi, İstanbul Barosu, (Sertifikalı 128 Saat) 2013 : 15.12.2014 – 16.12.2015 Bilişim Hukuku Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi,
 
Çalışma Alanları
: Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, İş Hukuku, İcra Hukuku
 
 
Atty. Büşra BAŞ
Atty. Büşra BAŞ

Atty. Büşra BAŞ, 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimi devam etmektedir. 2016 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır.

Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında çalışmıştır. 2017 yılından itibaren Kahveci Avukatlık Bürosunda çalışmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 55159
Çalışma Alanları
: Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 
 
Atty. Zeynep Ahsen KESKİN 
Atty. Zeynep Ahsen KESKİN

Atty. Zeynep Ahsen KESKİN, 2016 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'nden mezun oldu. Öğrenciliği esnasında çeşitli hukuk bürolarında staj yaptı. Şubat 2017'den itibaren Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde çalışmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 58154
Sertifikalar
: İstanbul Şehir Üniversitesi Enerji Hukuku Sertifika Programı : İstanbul Şehir Üniversitesi Özel Hukuk Uygulamaları Sertifika Programı
Çalışma Alanları
: Sözleşmeler Hukuku
 
 
Atty. Buse PELİT
Atty. Buse PELİT

Atty. Buse PELİT 2018 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2018 yılının Ağustos ayından bu yana Kahveci Avukatlık Bürosu'nda çalışmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 66750
Çalışma Alanları
: Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirket Danışmanlıkları
 
 
Atty. Sedat EREN 
Av. Sedat EREN

Av. Sedat EREN, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2009-2013 yılları arasında Süleyman Nazif Anadolu Lisesi'nde lise öğrenimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Haziran 2017 yılında mezun olmuştur. Ekim 2018 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık yapmaktadır. Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde çalışmaya devam etmektedir.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 62100
Sertifikalar
: İstanbul Barosu, Uluslararası Ticaret , Taşıma Hukuku ve Nakliyat Sigortaları Eğitim Programı, 2020
Çalışma Alanları
: Sigorta Hukuku
 
 
Atty. Büşra ÇOBANÖZ
Atty. Büşra ÇOBANÖZ

Av. Büşra ÇOBANÖZ, 1994 yılında Edremit'te doğmuştur. 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2020 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku alanında yüksek lisans programına başlamış ve devam etmektedir. 2019-2020 yılında resmi stajını Kahveci Avukatlık Bürosunda tamamlamıştır. İstanbul Barosuna bağlı olarak Avukatlık yapmaktadır.
Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Sigorta Hukuku, Eşya Hukuku ve Marka Ceza Hukuku alanlarında ağırlıklı olarak Kahveci Avukatlık Bürosunda hizmet vermektedir.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 72890
Sertifikalar
: BAU IGUL- Yenisey İhtisas Programı Üstün Başarı Sınıfı, Tom Read- Çapraz Sorgu Eğitimi : BAU International Academy Of Rome Sertifika Programı

: Global & Law-Agenda 11. Applied Attorney's Camp Sertifika Programı ve İnternet - Kişisel Verilerin Korunması Etkinliği - BAU Hukuk Klubü
 
Çalışma Alanları
: Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Borçlar Hukuku
 
 
Atty. Yağmur ARIKAN
Av. Yağmur ARIKAN

Av. Yağmur ARIKAN, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi' nden 2019 yılında mezun olmuştur. Avukatlık stajını Kahveci Avukatlık Bürosu' nda tamamlamış olup halen daha burada avukatlık yapmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 74308
Sertifikalar
: Anayasa Mahkemesi staj eğimi, 2018 : Rekabet Kurumu staj eğitimi, 2018

: Sermaye Piyasası Kurulu Eğitim Semineri, 2019
 
Çalışma Alanları
: Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku
 
 
Atty. Cansu DENİZ
Av. Cansu DENİZ

Av. Cansu DENİZ, 1995 yılında Çanakkale'de doğmuştur. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2018 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır. Kahveci Avukatlık Bürosu'nda İş Hukuku alanında hizmet vermektedir.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 63780
Sertifikalar
: İstanbul Tahkim Derneği (İSTA) - İSTA Hakem Etik Kuralları Tahkim'de Etik Güncel Gelişmeler ve İnovasyon Konferansı Katılım Belgesi : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kültür ve Spor Kulübü - Spor Hukuku Sempozyumu Katılım Belgesi

: Spor Hukukunda Uyuşmazlık Çözüm Yolları Katılım Belgesi
 
Çalışma Alanları
: İş Hukuku
 
 
Atty. Ramazan POLAT
Av. Ramazan POLAT

Av. Ramazan POLAT, 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2018 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık yapmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 61166
Çalışma Alanları
: Borçlar Hukuku
 
 
Atty. Emre SAVAŞ 
Av. Emre SAVAŞ

Av. Emre SAVAŞ 1995 yılında İzmir'de doğmuştur. 2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun olmuştur. 2020 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 72845
Sertifikalar
: İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Rekabet Hukuku Sertifikası
Çalışma Alanları
: Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku
 
 
Atty. Cansu ATAK
Av. Cansu ATAK

Av. Cansu ATAK, 1997 yılında Merzifon/Amasya'da doğmuştur.2019 yılında Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2020'den bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır. Kahveci Avukatlık Bürosu'nda sigorta tahkim departmanında hizmet vermektedir

 

Yabancı Dil  : İngilizce B2                   Baro Sicil No : 71767
Sertifikalar
: Altınbaş Üniversitesi'' Türkiye'nin Milletlerarası Tahkimdeki yeri ve ISTAC Konferansı 2019 : Altınbaş Üniversitesi ''Sağlık Hukuku Sempozyumu''2019

: Altınbaş Üniversitesi ''3. Alman- Türk Uluslararası Vergi Bienali'' 2018 : Altınbaş Üniversitesi Ticaret Hukuku Sempozyumu 2018
 
: Beykent Üniversitesi '' Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Paneli''2018 : İstanbul Barosu '' Uzlaştırtma Semineri'' 2018
 
: İstanbul Barosu CMK Uygulama ve araştırma ve eğitim Sertifikası 2020 : ''Çanakkale American Culture Language School Certificate''2014
 
Çalışma Alanları
: Özel Hukuk, Sigorta-Tahkim
 
 
Atty. Alara ALSAN
Av. Alara ALSAN

Av. Alara ALSAN, 2012 yılında Saint Michel Fransız Lisesi'nden, 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2018 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık yapmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce, Fransızca                   Baro Sicil No : 60102
Çalışma Alanları
: Tüketici Hukuku, İş Hukuku, İcra Hukuku
 
 
Atty. Esra DOYUK 
Av. Esra DOYUK

Av. Esra DOYUK, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2020 yılında mezun olmuştur. Avukatlık yasal stajını Kahveci Avukatlık Bürosu'nda tamamlamıştır. İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 78508
Sertifikalar
: British Study Centres Eğitim Sertifikası, 2019
Çalışma Alanları
: Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku
 
 
Atty. Didem ERKAYIRAN 
Av. Didem ERKAYIRAN

Av. Didem ERKAYIRAN, 1996 doğumludur. 2015 senesinde Galatasaray Lisesi'nden, 2020'de ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yasal stajını tamamlamasının ardından Kahveci Avukatlık Bürosu kadrosuna dahil olmuştur.

 

Yabancı Dil  : İngilizce, Fransızca                   Baro Sicil No : 77935
Üyelikler
: Galatasaraylılar Derneği, Galatasaray Spor Kulübü
Çalışma Alanları
: Ceza Hukuku, İdare Hukuku
 
 

 
OF COUNSEL
 
Assist. Prof. Mustafa Göktürk YILDIZ
 •            
  •    Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Göktürk Yıldız
  •    Yalova Üniversitesi - Rektörlük - Hukuk Fakültesi - Özel Hukuk Bölümü - Medeni Hukuk A.B.D

       Eğitim bilgileri


 •    Doktora : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ÖZEL HUKUK (DR), 2017
 • Lisansustu : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ÖZEL HUKUK, 2011
 • Universite : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ /HUKUK FAKÜLTESİ - HUKUK, 2008
 • Yabancı Diller


 • Fransızca, , YDS, 3 Sınav yılı: 2019 Puanı: 77,5 Düzeyi: C
 • İdari Görevler


 • Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 2019 -
 • Ticaret Hukuku A.B.D - Ticaret Hukuku ABD Başkanı, 2020 -